آموزش حسابداری برای مدیران  و پرسنل شرکتها                              

         

فلسفه وجود و ایجاد شرکتها و موسسات ،کسب سود میباشد و اگر مدیریت شرکت نسبت به مسائل مالی و حسابداری ضعف داشته باشد رسیدن به این هدف بعید و حتی غیر ممکن بنظر میرسد.

پس واضح است که اگر مدیریت یک بنگاه اقتصادی به امور حسابداری خود تسلط داشته باشد میتواند شرکت را به پیشرفت بالا برساند و از ضرر وزیان احتمالی شرکت جلوگیری نماید.

در مشاوره های مالی و مراجعاتی که مدیران شرکتها جهت استفاده خدمات مالی به مجموعه پاد گستر دارند،این نیاز اساسی طبق گفته هایشان محرز میگردد،که عموما بدلیل عدم دانش مالی در سطح مدیریت دچار ضربه و خسارات مالی و مالیاتی شدید میشوند.و عمدتا از واحد حسابداری خود راضی نیستند.هر چند این اشکال میتواند مربوط به حسابدار یا واحد حسابداری باشد ولی واقعیت امر این است که عمده مدیران شرکتها خود فاقد دانش مالی هستند.مجموعه پاد گستر ،آموزش حسابداری برای مدیران و پرسنل ایشان را طراحی و بصورت بسیار ساده و روان، در محل شرکت یا محل کارفرما برگزار مینماید.

به برخی از مزایای آموزش حسابداری برای مدیران اشاره مینماییم:

توانمندی در انتخاب حسابدار شایسته و دارای صلاحیت و تخصص کاری

توانمندی در مطالبه گزارشات حسابداری به موقع از واحد حسابداری

توانمندی در کنترل حسابدار و واحد حسابداری جهت جلوگیری از تخلفات مالی احتمالی

توانمندی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت

توانمندی در بدست گرفتن سکان حسابداری شرکت و هدایت درست آن

توانمندی در پیش بینی آینده مالی شرکت و موسسه خود

توانمندی در شناسایی هزینه هنمندی در عملیات تحویل و ارائه امور حسابداری هنگام تعویض حسابدار

و بطور کلی توانمندی در رسیدن به اهداف مالی شرکت

همچنین یکی دیگر از رسیدن به اهداف مالی شرکت ،تقویت بنیه دانش مالی پرسنل است .بنابراین موسسه پاد گستر علاوه بر دوره آموزش
حسابداری برای مدیران ،آمادگی برگزاری همین دوره را برای پرسنل ایشان دارد.

اهداف کلی دوره:

آشنایی مدیران و کارشناسان ارشد واحد های صنعتی با مفاهیم و مباحث مدیریت مالی به نحوی که پس پایان دوره آنان قادر خواهند بود ضمن شناخت صورتهای مالی ، تحلیل منطقی نسبت به وضعیت مالی شرکت داشته باشند و این موضوع قابل تامیم به اینده نیز میباشد.

سرفصل و محتوی دوره :

  • آشنایی با مبانی حسابداری، معادله حسابداری، صورتهای مالی ( ترازنامه ، سود و زیان ، صورت جریان وجه نقد ) مفاهیم استهلاک
  • آشنایی با حوزه فعالیت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت و تفاوت های آن
  • آشنایی با اهداف مدیریت مالی، شناخت انواع منابع سازمان و تهیه گزارشات منابع و مصارف وجوه برای دستیابی به گزارش صورت جریان وجه نقد
  • آشنایی با صور ت جریان وجه نقد و تحلیل نتایج آن از طریق صورتهای مالی شرکت های بورسی
  • تحلیل هزینه ها، انواع هزینه ها، روش های تفکیک هزینه های ثابت و متغیر، تعیین مقادیر فروش کالا برای دستیابی به سود هدف ( بصورت ثابت و بصورت درصدی از فروش )، انواع صورتحساب سود و زیان( روش مستقیم و روش سنتی )، بررسی اهرم عملیاتی و نقطه سر به سر و ….
  • بررسی نسبت های مالی شامل: نسبت های نقدینگی، فعالیت، اهرمی، سود آوری و بازار
  • سرمایه گذاری در واحد های صنعتی، مفاهیم و آشنایی با شاخص های مورد بررسی برای انتخاب پروژه های اصلح ( IRR-IRRE-PBP-ARR-NPV)
  • اشنایی با نرم افزار( COMFAR  ) برای مطالعات امکان سنجی ( FEASIBILITY STUDY  )
  • نحوه ارزیابی سهام در مرحله فروش و واگذاری به غیر ( ارزش اسمی ، دفتری ، انحلال ، ارزش اتی و مبادله ایی