بسته پيمانكاری سپيدار در نظم‌بخشی فرآيندهای ما بسيار مؤثر بوده و به علت بالا بردن سرعت و دقت كار، مزيت رقابتی ما را افزايش داده است.

کنترل تضامین ، پیش دریافت‌ها ، علی الحساب و مصالح مربوط به هر قرارداد
محاسبه سود و زيان مربوط به هر پروژه به تفكيك قرارداد
برآورد میزان پیشرفت پروژه های پیمانکاری
مدیریت صورت وضعیت های ارسالی و
صورت هزینه های دریافتی

بسته پیمانکاری سپیدار