بسته بازرگانی سپيدار امكان ارائه گزارش های تخصصی و تحليل های دقيق را برای ما فراهم کرد.

اعتبارسنجی مشتریان و امکان پیگیری فاکتورهای وصول نشده
انجام فروش متناسب با شرایط متفاوت برای گروه‌های مختلف مشتریان
گزارش سود و زیان خرید و فروش به تفکیک هر کالا
اطلاع از نقطه سفارش و کالا های نیازمند سفارش

بسته بازرگانی سپیدار